Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi
A. Refik Gür

A. Refik Gür

Dr. A. Refik Gür (1907-1986) sonradan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dönüşen Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarındandır. İlk görevine 1928’de Gelibolu aza mülazımlığında başladı. Lapseki’de müddeiumumilik, Adliye Vekâleti Hukuk İşleri’nde 1. sınıf mümeyyizlik, Samsun aza mülazımlığı, Konya ve Amasya’da cumhuriyet müddeiumumiliği, Uşak hâkimliği, Akşehir asliye hukuk hâkimliği görevlerinde bulundu, 1959’da emekli oldu. 1969’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne doktora öğrencisi olarak kaydoldu ve bu kitabı oluşturan teziyle doktor unvanı aldı. Hukuk ve hukuk tarihi üzerine kitaplar ve makaleler yayımladı. Hukuk tarihine 1952’de verdiği ve kanunların anayasaya aykırı olmayacağı esasına dayanan bir kararıyla geçti. Bu kararı hem davaya konu olan yasanın anayasaya uygun hale getirilmesini sağladı, hem de sonradan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşuna dayanak oldu.Bu Yazarın Kitapları

A. Refik Gür

A. Refik Gür

Dr. A. Refik Gür (1907-1986) sonradan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne dönüşen Ankara Adliye Hukuk Mektebi’nin ilk mezunlarındandır. İlk görevine 1928’de Gelibolu aza mülazımlığında başladı. Lapseki’de müddeiumumilik, Adliye Vekâleti Hukuk İşleri’nde 1. sınıf mümeyyizlik, Samsun aza mülazımlığı, Konya ve Amasya’da cumhuriyet müddeiumumiliği, Uşak hâkimliği, Akşehir asliye hukuk hâkimliği görevlerinde bulundu, 1959’da emekli oldu. 1969’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne doktora öğrencisi olarak kaydoldu ve bu kitabı oluşturan teziyle doktor unvanı aldı. Hukuk ve hukuk tarihi üzerine kitaplar ve makaleler yayımladı. Hukuk tarihine 1952’de verdiği ve kanunların anayasaya aykırı olmayacağı esasına dayanan bir kararıyla geçti. Bu kararı hem davaya konu olan yasanın anayasaya uygun hale getirilmesini sağladı, hem de sonradan Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşuna dayanak oldu.Bu Yazarın Kitapları