400 TL ve üzeri KARGO ÜCRETSİZ
400 TL ve üzerine 4'e varan taksit imkânı
KATEGORİLER

Ahmet Reşit Rey Biyografi

Ahmet Reşit Rey

Ahmet Reşit Rey (1870-1956) İstanbul’da doğdu. 1888’de Mülkiye Mektebi’ni bitirdi. 1890’da üçüncü kâtip olarak girdiği Mabeyin Başkitabeti’nde 14 yıl çalıştı. Bu dönemde yazıları ve şiirleri H. Nâzım takma adıyla Servet-i Fünun’da yayımlandı. 1900’de Malumat dergisinde yazmaya başladı. 1904’te Kudüs mutasarrıfı, 1906’da Manastır valisi, 1908’de Halep valisi oldu. Eylül 1909’da görevinden alındı. Galatasaray Lisesi edebiyat öğretmenliğine getirildi, verdiği derslerin notları 1911-1912’de iki cilt halinde Nazariyât-ı Edebiye adıyla yayımlandı. Aynı yıl önce İzmir valiliğine atandı, daha sonra Dahiliye nazırı oldu. 1913’te gönüllü sürgün olarak önce Mısır’a, oradan Paris’e, daha sonra Cenevre’ye geçti. 1919’da İstanbul’a döndü. 1920’de tekrar Dahiliye nazırı oldu. Aynı yıl, Sèvres Antlaşması müzakereleri için gönderildiği Fransa’da anlaşma hükümlerine karşı çıkarak bütün görevlerinden ayrıldı ve yalnızca edebiyatla uğraşmaya başladı. Racine’den yaptığı tercümeleri J. Racine Külliyatından başlığıyla, Vergilius’tan yaptığı tercümeleri Eneiede adıyla 1934’te kurulan Dün-Yarın Külliyatı’ndan basıldı. Oğullarından Cemal Reşit Rey çok sesli müzik bestecisi, Ekrem Reşit Rey edebiyatçı ve tiyatro yazarı olarak tanınır.

Ahmet Reşit Rey Kitapları