Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi
Mehmet Ali Okar

Mehmet Ali Okar

Mehmet Ali Okar (1880-1935) Selanik’te doğdu. 1902’de Harbiye Mektebi’nden mezun olunca üçüncü Ordu’ya tayin edildi. 1904’te İttihad ve Terakki üyesi oldu. Balkan Savaşları’na katıldı. 1913’te Trakya’daki Şark Ordusu’nda kurulan Otomobil ve Fen Kumandanlığı’nın başına getirildi. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya-Fransa cephesinde pilotluk, hava gözlemciliği ve fotoğrafçılığı eğitimi ve stajı yaptı. 1915’te Ayastefanos (Yeşilköy) Tayyare Mektebi depo zabitliğine getirildikten iki ay sonra mektep kıta kumandanlığına atandı. İstanbul ve Çanakkale çevresinin hava fotoğraflarını çekti. 1918’de Ayastefanos Tayyare İstasyon kumandanı oldu. İstiklal Savaşı’na katılmak üzere Anadolu’ya geçti. Buca belediye başkanlığı yaptı. TBMM 3., 4. ve 5. dönemlerde milletvekili oldu. Atatürk ona Okar soyadını bizzat verdi. Ankara’da vefat etti.Bu Yazarın Kitapları