Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Yüzyılların Gerçeği ve Mirası IV. Cilt – 18. Yüzyıl : Aydınlanma ve Devrim

Aydınlanma Yüzyılı: 18. yüzyıl deyince akla gelen bu; “Aydınlanma” deyince de, başta bilimin ve aklın egemenliği
geliyor. Ne var ki 18. yüzyıl bu nitelikleriyle Avrupalıdır. Gerçekten de Avrupa’da bilimsel gelişme bu yüzyılda pek
büyük boyutlar kazanır; sanayi devrimi uç verir ve modern teknik çağ başlar. Düşüncenin, akla ve bilime dayanarak, eski düzene, yani feodaliteye ve onun değerlerine, başta da dine karşı silahlarını amansızca doğrultup saldırıya geçişi de bu yüzyılda ve Avrupa’da olur.
Aydınlanma Avrupa’sını arkasından çekip götüren de başta İngiltere ile Fransa’dır.

Belki yalnız Doğu’dur bunun dışında kalan.

Ne bilimsel bir uyanış ne aklın egemenliği: 18. yüzyıl Doğu bakımından yitirilmiş bir yüzyıldır; öyle olduğu için de Doğu sonraki yüzyılları acılar içinde yaşayacaktır. Ama 18. yüzyıl “Aydınlanma”sını Avrupa yarattığı ve yaşadığı içindir ki dünyanın başka kıtalarındaki gelişmeleri de o belirleyecektir. Bu bakımdan, 18. yüzyıl Avrupa’sını bilmek, bize ondan sonraki gelişmelerin de anahtarlarını verir; böylesine belirleyici bir yüzyıl söz konusudur.
Aydınlanma hareketini gecikerek de olsa yaşayan bir toplumun insanları olarak, o yüzyıl en başta bizler için öğretici olsa gerek.

Kitaptan…

GİRİŞ

18. YÜZYIL ÜSTÜNE

” Aydınlık: Aydınlanma Yüzyılı”. İşte, 18. yüzyıl deyince ilk akla gelen niteleyiş! “Aydınlanma”! O devrin kültür adamlarının başlıca kavgası da busur; ” Aydınlığın artması” , “Aydınlığın yayılması…” Michelet buna bakıp “Büyük Yüzyıl” diye adlandıracaktır o devri; ama Voltaire için 18. yüzyılın yaptığı, bir öncekinin yarattığını çoğaltmak, yaymak ve kitlelere ulaştırmaktır bir bakıma….

 

Yılı : 2017
ISBN : 9786052950067
Genişlik : 14
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 528


"Server Tanilli" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.