Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Milletvekili Genel Seçimleri (1919-1935)

Büyük umutlarla girilen I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi, Türk halkının kaderinin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Devlet toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını, halk ise temel hak ve özgürlüklerini yitirme riskiyle yüz yüze geldi. Türkiye’de o zamana kadar görülmedik bir biçimde tabandan tavana
doğru örgütlenildi ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, ömrünü tüketmiş ve çağdışı kalmış mutlak yönetimden çağdaş demokratik cumhuriyete geçildi.
Cumhuriyetin temel ilkesi ülkeyi yönetenlerin seçimle işbaşına gelmesidir. Bu çalışmada Atatürk dönemi milletvekili genel seçimleri bütünsel bir yaklaşımla kronolojik sıra içinde ilk kez ele alınıp bilimsel olarak inceleniyor. Seçim kararı nasıl alındı, nasıl uygulamaya kondu, nasıl bir yöntem izlendi? Siyasal örgütler, sivil toplum örgütleri, bağımsız adaylar, Müslüman olmayan halk ve Halk Fırkası nasıl bir seçim stratejisi izledi? Katılım ne oldu?
Prof. Dr. İhsan Güneş, bu ve benzeri sorulara arşiv belgelerine, dönemin gazetelerine, yayımlanmış anılara dayanarak yanıt verdiği çalışmasıyla Türkiye’de çağdaş demokrasinin nasıl kurulduğuna ışık tutuyor.
Prof. Dr. İhsan Güneş (1951) Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi’nde, doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nin Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü kurdu. Uzun yıllar bu bölümün başkanlığını yaptı. Edebiyat Fakültesi’nin iki dönem dekanlığında bulundu. TBMM Türk Parlamento Tarihi Yazım Grubu içinde yer aldı. Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği yaptı. Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi üyeliğine seçildi. Halen Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.

Yılı : 2017
ISBN : 9786052951545
Genişlik : 15,5
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 648


"İhsan Güneş" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.