Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Atebetü’l-Hakayık – Ciltli

Edib Ahmed Yüknekî (yaklaşık 11. yy sonu-12. yy ilk yarısı): Eserinde adının Edib Ahmed, doğduğu yerin Yüknek, baba adının Mahmud-ı Yüknekî olduğu belirtilen şair hakkında çok az bilgiye erişilebilmiştir. Arapça ve Farsça bildiği tahmin edilmekte, esere sonradan eklendiği düşünülen bölümde gözlerinin görmediği söylenmektedir. Doğum ve ölüm tarihi gibi Yüknek ilinin yeri de kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze ulaşabilmiş az sayıda eserden biri olan Atebetü’l-Hakayık, Hakaniye lehçesi de denilen Karahanlı dönemi Türkçesinin nadir örneklerindendir ve Türk edebiyatı tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Uygur Türkçesi ve aruz ölçüsüyle yazılmış olan Atebetü’l-Hakayık, kolayca anlaşılacak ve akılda tutulabilecek şekilde düzenlenmiş, yazarı tarafından Büyük Emir Dad Sipehsâlâr Bey’e armağan edilmiştir.

Ayşegül Çakan (1960): Çeşitli gazete ve yayınevlerinde 1978’den bu yana editörlük yapan ve Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmalarını sürdüren çevirmen, Atebetü’l-Hakayık’ı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki Arapça harflerle yazılmış Uygurca nüshayı esas alarak günümüz Türkçesine aktarmıştır.

Ayşegül Çakan’ın daha önce yaptığı Kutadgu Bilig çevirisi de Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi’nde yayımlanmıştır.

Atebetü’l-Hakayık ve Edib Ahmed Yüknekî

Atebetü’l-Hakayık, yazılı Türk edebiyatının ilk döneminden günümüze dek ılaşabilmiş az sayıdaki eserden biridir.

Bu yönüyle Divan-ı Ligat’it-Türk ve Kutadgu Bilig gibi edebiyatımızın en önemli eserleri arasında yer alır. Eser, Hakaniye lehçesi de denilen Karahanlı dönemi Türkçesinin elimizde bulunan nadir örneklerinden biri olması ve Orta Asya Türk kültüründen izler taşıması dolayısıyla da edebiyatımız içinde ayrı bir yere sahiptir.

Çevirmen : Ayşegül Çakan
Yılı : 2016
ISBN : 9786053326458
Genişlik : 12,5
Yükseklik : 20,5
Sayfa Sayısı : 112


"Edib Ahmed Yüknekî" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.

Atebetü’l-Hakayık

Atebetü’l-Hakayık

Edib Ahmed Yüknekî
Etiket Fiyatı : 10.00 TL

7.20 TL