Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Dîvân – Ciltli

Bâkî (1526-1600): Şiirlerinde Bâkî mahlasını kullanan şairin asıl adı Mahmud Abdülbâkî’dir, “şairler sultanı” olarak anılır. Osmanlı İmparatorluğu bürokrat ve şairlerinin XVI. yüzyılda en önde gelenidir. Kanunî’yi saltanatı süresince en çok memnun eden işlerden biri Bâkî gibi bir kabiliyeti keşfetmiş olmasıydı. Bâkî, Ziya Paşa’nın Harabat’ında ilk yenilikçi olarak nitelendirilir, Muallim Naci’ye göre milletin lisan muallimi, Recaizade’nin şiir terazisinde Osmanlı şuarâsının Hafız-ı Şirazî’si, Tanpınar’ın gözünde ise mahir bir şiir işçisidir. Lirik söz dizimi, kusursuz biçimi, sağlam söz ve anlam örgüsü, temiz ve ahenkli söyleyişi ile Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, Dîvân’ının yanı sıra Meâlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn, Fezâilü’l-Cihât, Fezâil-i Mekke ve Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adlı seçkin nesir eserlerin de yazarıdır.

Furkan Öztürk (1975): Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını aynı üniversitede yaptı. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Bâkî Dîvanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) konulu teziyle doktorasını tamamladı. Bâkî Dîvanı’nın dil içi çevirisi dışında pek çok makalesi yayımlanan Furkan Öztürk, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

 

İçindekiler

Sunuş

Dîvan

Kasideler

Musammatlar

Gazeller

Kıt’alar

Matla’lar

Farsça Şiirler

Farsça Gazeller

Farsça Kıt’alar

Farsça Beyitler

Ekler

Kısaltmalar

Bibliyografik Kısaltmalar

Bâkî’nin Şiirleri, Dil İçi Çeviriler ve Notlar

İşlevsel Sözlük ve Açıklamalar

Atasözleri, Deyimler ve Kalıplaşmış Sözler

Ayetler, Hadisler ve Arapça Sözler

Genel Bibliyografya

Dizin

Çevirmen : Furkan Öztürk
Orijinal Adı : Dîvân
Yılı : 2015
ISBN : 9786053325857
Genişlik : 12,5
Yükseklik : 20,5
Sayfa Sayısı : 640


"Bâkî (Mahmud Abdülbâkî)" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.

Tukendi Dîvân

Dîvân

Bâkî (Mahmud Abdülbâkî)
Etiket Fiyatı : 32.00 TL

24.00 TL