Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Portekiz Krallığı reconquista hareketi çerçevesinde, 1514 yılında Fas kıyısında Mazagao kale-şehrini kurar. Aradan geçen iki asır içinde, bir zamanlar büyük işlevler ve payeler biçilen bu öncü karakol giderek unutulur, bir kenara itilir. 1769’da Mazagao’yu savunan 2.000 Portekizli, 120.000 Kuzey Afrikalı tarafından kuşatılır. O zaman Portekiz Krallığı Mazagao şehrini tüm insanları ve mirasıyla birlikte nakletme kararı alır. Şehrin nakledileceği yer ise, Portekiz’in sömürgeci etkinliklerinin o dönemdeki yeni incisi olan Amazon bölgesidir.

Böylece inanılmaz bir göç odysseia’sı başlar. Kuzey Afrika kıyılarındaki Mazagao, önce Lizbon’a, oradan da Atlas Okyanusu’nu aşarak Amazon’a taşınır ve “Nova” (Yeni) Mazagao adı altında yeniden inşa edilir. Süreç içinde Nova Mazagao ikili bir yapıya bürünür: Bir yanda vârisi olduğu ve henüz tümüyle kaybedilmemiş bir kimliği, öte yanda da doğuş halinde olan ancak ortaya çıkmakta geciken başka bir kimliği içermektedir. Şehrin genel görünümü bu iki kimlik arasında biçimlenir: yarı kentsel-yarı kırsal, yarı Fas kalesi-yarı Amazon vila’sı olan, dürüst ve küstah, özverili ve dik başlı bir şehir… Belleklerde yaşayan surları aslında hiç olmadıkları kadar sağlam, gerçek yaşamdaki kerpiç duvarları ise harabeye dönüşmüş bir şehir…

Laurent Vidal, Fas, Portekiz ve Brezilya arşivlerinde yaptığı geniş çaplı bir araştırmaya dayandırdığı eserinde, bu “göçmen” şehrin olağanüstü hikâyesini sürükleyici bir dille anlatıyor.

Laurent Vidal La Rochelle Üniversitesi Tarih bölümünde ders vermektedir. Çalışmaları, Brezilya ve Yeni Dünya’daki kentlerin ve kent toplumlarının tarihleri üzerinde yoğunlaşmıştır.

Çevirmen : Nedim Demirtaş
Yılı : 2010
ISBN : 9789944889179
Genişlik : 15,5
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 279


"Laurent Vidal" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.