Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Hayatı Balkanlar’ın Osmanlı İmparatorluğu’ndan kopuşunun iki dönüm noktası arasında geçen bir Rumelili: Bahaeddin Demir Aydın. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’na çocuk yaşta tanıklık eden, köylerinden Kesriye’ye göç etmiş ailesinin kısıtlı imkânlarını zorlayarak okuyup kalem efendisi olan bir genç… Doğduğu yörede görev yaparken her milletten ve toplumun her kesiminden dostlar edinen, yoksunlukların işini aksatmaması için var gücüyle çalışan, Rumeli’nin imparatorluktan kopuş sürecine seyirci kalmayan bir vatansever… Balkan Savaşı’yla memleketinden koparak İstanbul’da zor şartlar altında yeni bir hayat kuran Bahaeddin Demir Aydın, büyük ve acı olayların şekillendirdiği hayatını, ailesinin genç bireyleri için kaleme alır. Kısa süre sonra da Mütareke döneminde hayata veda eder. Rumeli’nin son dönemini, gündelik hayatını sıradan insanın dünyasından bir bakışla okumak isteyenler için…

Bahaeddin Demir Aydın (1873-1919) Makedonya’nın Kesriye sancağında doğdu. Rüştiye mektebini bitirdikten sonra tahrirat kaleminde memuriyet hayatına başladı. Makedonya’nın çeşitli sancaklarında ve İstanbul’da kâtip olarak çalıştı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihad ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. Cemiyet’in Kesriye sancağı Kayalar köyündeki kulübünün başkanlığını yaptı. Birinci Balkan Savaşı’nda Rumeli’nin kaybedilmesi üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtü, Maliye Nezareti’nde kâtiplik yaptı. 1919 yılında ilmiye muhasebe kaleminde denetmenliğe terfi etti ve aynı yılın Ekim ayında İstanbul’da vefat etti.

Hazırlayan : Figen Taşkın
Yılı : 2013
ISBN : 9786053608608
Genişlik : 13
Yükseklik : 19,5
Sayfa Sayısı : 132


"Bahaeddin Demir Aydın" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.