Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi
Bahaeddin Demir Aydın

Bahaeddin Demir Aydın

Bahaeddin Demir Aydın (1873-1919) Makedonya’nın Kesriye sancağında doğdu. Rüştiye mektebini bitirdikten sonra tahrirat kaleminde memuriyet hayatına başladı. Makedonya’nın çeşitli sancaklarında ve İstanbul’da kâtip olarak çalıştı. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihad ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. Cemiyet’in Kesriye sancağı Kayalar köyündeki kulübünün başkanlığını yaptı. Birinci Balkan Savaşı’nda Rumeli’nin kaybedilmesi üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtü, Maliye Nezareti’nde kâtiplik yaptı. 1919 yılında ilmiye muhasebe kaleminde denetmenliğe terfi etti ve aynı yılın Ekim ayında İstanbul’da vefat etti.Bu Yazarın Kitapları