Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti Yargılamaları – 3 Cilt

CİLT I: BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA İTTİHAD VE TERAKKİ HÜKÜMETLERİNİN SORUMLULUĞUNA DAİR MECLİS-İ MEBÛSÂN SORUŞTURMASI

 CİLT II: 8 MART 335 (1919) TARİHLİ KARARNÂME İLE KURULAN DÎVÂN-I HARB-İ ÖRFÎ YARGILAMASI

 CİLT III: ANKARA İSTİKLÂL MAHKEMESİ VE SİYASÎ YARGILAMA


Değerli araştırmacı ve tarihçi Erol Şadi Erdinç’in deyim yerindeyse bir ömür adadığı “İttihad ve Terakki Belgeleri” dizisinin ilk kitabı olan Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti [Fırkası] Yargılamaları üç ciltten oluşuyor. I. Cilt, Meclis-i Mebûsân Beşinci Şube Soruşturması, I. Dünya Savaşı bittikten hemen sonra başlatılan Meclis-i Mebûsân soruşturmasının tutanaklarını; II. Cilt, Dîvân-ı Harb-i Örfî Yargılaması, İttihatçıların 1919’da Mütareke İstanbul’unda yapılan ve tehcir ve taktil olaylarıyla da suçlandıkları yargılamanın tutanaklarını; III. Cilt, Ankara İstiklâl Mahkemesi ve Siyasî Yargılama ise 1926’da İzmir’de ortaya çıkarılan suikast girişimi ile ilgili yargılama kapsamında, ileri gelen İttihatçıların Ankara’da yapılmasına karar verilen Siyasî Yargılama’sının tutanaklarını içeriyor. Bu üç ciltlik derleme, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi gerekse Cemiyet/Fırka’nın tarihi açısından vazgeçilmez bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.

Yılı : 2018
ISBN : 9786052954393
Genişlik : 16
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 2124


"Erol Şadi Erdinç" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.