Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu Yeni Bir Yorum

Batı Avrasya bozkırlarından çıkıp İran, Irak ve Anadolu’yu fethederek ortaçağ İslam dünyasının en büyük imparatorluklarından birini kuran Selçuklu Türklerinin ilk dönemlerini ele alan bu eser, Türk ve İslam tarihinin bu önemli sayfasıyla ilgili olarak bir Batı dilinde yayımlanmış ender çalışmalardan biridir ve bu büyük göçebe imparatorluğunun doğuşuna ilişkin yeni bir bakış açısı sunmaktadır.
Selçukluların belki en önemli ama en az anlaşılmış dönemi, Batı Avrasya bozkırlarında göçebe bir yaşam süren bir boydan büyük bir İslam imparatorluğuna dönüşme süreçleridir. Bu kuruluş dönemi üzerine yoğunlaşan Andrew C.S. Peacock, daha önce pek kullanılmamış kaynakları (Gürcüce, Ermenice, Arapça, Farsça, vb) da ele alarak, bu can alıcı süreç içinde Selçukluların göçebe ve bozkır geçmişlerinin bugüne kadar düşünüldüğünden çok daha önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır.
Ortadoğu’da yerleşik düzende yaşayan halkların bu istilalardan nasıl etkilendiklerini ve bölgenin demografik yapısının kalıcı biçimde
değişmesine neden olan ilk Türk yerleşimlerini de irdeleyen Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu, bu bağlamda Ortadoğu tarihine farklı bir açıdan ışık tutmaktadır.
A.C.S. Peacock halen İngiltere’de St Andrews Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders vermektedir. Daha önce Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Araştırma Enstitüsü’nün müdür yardımcılığını yapmıştır. Yayımlanmış bazı eserleri: Son çalışmaları Mediaeval Islamic Historiography and Political Legitimacy (2007) ve The Great Seljuk Empire (2015).

Çevirmen : Zeynep Rona
Orijinal Adı : Early Seljuq History: A New Interpretation
Yılı : 2016
ISBN : 9786053326694
Genişlik : 15,5
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 272


"A.C.S. Peacock" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.