Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Parlamento İçtüzük Metinleri – Osmanlı’dan Günümüze

Birbuçuk yüzyıla yaklaşan parlamento geleneğimizin temel metinleri, daha önce yayımladığımız Parlamento İçtüzük Metinleri kitabında bir araya getirilmişti. Parlamento Hukuku bu çalışmayı bütünleyen ve hukuki metinlerden yola çıkarak uygulama sahasını irdeleyen daha geniş bir bilgi alanını okuyucuya tanıtan, aktaran bir yapıt.

Parlamento Hukuku, parlamentonun hukuksal yapısını ve işleyişini salt kuramsal olarak anlatmakla kalmayan bir çalışma. Uygulamalar sırasında ortaya çıkan sorunları da ayrıca ele alarak, yer yer çözüm önerileri sunarak, sürekli gelişen, içtihatlarla yenilenen, oldukça dinamik bir geleneğin güncel bir panoramasını da çiziyor.

Şeref İba, akademik bir yaklaşımla hazırladığı bu çalışmayı TBMM’yi sırf kendi yapısı içinde ele alarak değil, yeri geldiğinde başka ülke parlamentolarının tarihlerini ve uygulamalarını da inceleyerek ve araştırarak daha geniş bir perspektif içine oturtuyor.

Parlamento Hukuku sadece hukuk metinlerinden, kural dizgelerinden, vaka çalışmalarından oluşmuyor. Uzman olmayan okuyucular için kavram açıklamalarıyla ya da kimi olguların anlaşılmasını kolaylaştıracak tarihçelerle, kolay okunabilir bir metin.

Doç. Dr. Şeref İBA, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama bölümünde bürokratik görevdedir. Anayasa hukuku ve parlamento hukuku alanında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda bilimsel makalesi vardır. Ankara Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde Anayasa ve Parlamento Hukuku dersleri vermektedir.

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

I

Günümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

II

(1981) Danışma Meclisi İçtüzüğü

III

(1980) T.C. Milli Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri İçtüzüğü

IV

(1973) Millet Meclisi İçtüzüğü

V

1965 TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü

VI

1963 Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü

VII

1961 Kurucu Meclis İçtüzüğü

VIII

1961 Temsilciler Meclisi İçtüzüğü

IX

(1960) T.C. Milli Birlik Komitesi İçtüzüğü

X

1927 TBMM Dahili Nizamnamesi

XI

TBMM Dahili Nizamnamesinin Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Nizamname

XII

1 Mayıs 1293 (13 Mayıs 1877) Tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisi’nin Değiştirilmiş Şekli

XIII

Heyet-i Ayan Nizamname-i Dahilisi’nin Değiştirilmiş Şekli

XIV

Encümen-i Riyaset Nizamnamesi

XV

8 Eylül 1293 (20 Eylül 1877) Tarihli Heyet-i Ayan Nizamname-i Dahilisi

XVI

1 Mayıs 1293 (13 Mayıs 1877) Tarihli Heyet-i Mebusan Nizamname-i Dahilisi

Kaynakça

Dizin

Yılı : 2009
ISBN : 9789944886635
Genişlik : 15,5
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 726


"Şeref İba" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.

Tukendi Anayasa ve Parlamento Üzerine İncelemeler

Anayasa ve Parlamento Üzerine İncelemeler

Şeref İba
Etiket Fiyatı : 22.00 TL

16.50 TL

Tukendi Parlamento Hukuku

Parlamento Hukuku

Şeref İba
Etiket Fiyatı : 18.00 TL

13.50 TL