Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

edebiyat, kitap, tarih, sanat, şiir, genel kültür, felsefe, roman, öykü, hikâye, derleme, eleştiri, özel dizi, sergi kitapları, katalog, meridyen, çizgi roman, delta, cogito, doğan kardeş, kâzım taşkent, klasik yapıtlar, çocuk, kitap-lık, sanat dünyamız,atatürk,okul öncesi


      AÇIKLAMA       YORUMLAR

Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu – Yerel Yönetim Metinleri

Tanzimat döneminin getirdiği, fermanlara ve padişah kanunnamelerine değil de yasalara dayanan modern hukuk anlayışının ilk ürünleri, yerel yönetim alanında ortaya çıktı. İstanbul’un belediye teşkilatına yönelik ilk kanunu, bazen belli mekânlara ya da konulara yönelik, bazen de genel nitelikli pek çok başka kanun ve yönetmelik izledi.

Modern hukuk ve yerel yönetim tarihimizin kilometre taşları olan bu metinler, ilk kez bu kitapta bir arada yayımlanıyor. Yerel yönetim ve hukuk tarihimizin kaynaklarına ilk elden ulaşmak için…

 

İÇİNDEKİLER

Önsöz

Giriş: Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Belediyeciliğin Doğuşu

I- YEREL YÖNETİM METİNLERİ

1- Şehremâneti Nizâmnâmesi

2- Dâ’ire-i Belediyenin Teşkîline ve Vezâ’ifine Dâ’ir Nizâmnâme

3- 1864 Tuna Vilâyeti Nizâmnâmesi

4- 1871 Vilâyet Nizâmnâmesi

5- Dersaâdet Belediye Kanûnu

II- MODERN BELEDİYENİN İŞLEVLERİ

1- Zokaklara Dâ’ir Nizâmnâme

2- Turûk ve Ebniye Nizâmnâmesi

3- Tabâbet-i Belediye Nizâmnâmesi

4- Rüsûm-ı Belediye Kanûnu

5- Rıhtımlar Hakkında Nizâmnâme

6- Devâ’ir-i Belediye Çavuşlarının Vezâ’ifine Dâ’ir T’alîmâtdır

7- Etmekçilik Hakkında Nizâmnâme

8- Şehremâneti Çavuşları Hakkında Nizâmnâme

9- Her Nev’î Ebniyyeden Alınacak Harç ve Rüsûmât Nizâmnâmesidir

10- Dâ’ire-i Belediye Meclislerinin Tertîbi Hakkında Tâlimât

11- Esnaf Cem’iyyetleri Hakkında T’alimât

12- Eshâb-ı Hayvanâtdan Ahz ve İstihsâl Olunacak Rüsûmât Nizâmnâmesi

13- Men’i-i Harîk Hakkında Nizâmnâme

Kronoloji

Kaynaklar

Dizin

Yılı : 2010
ISBN : 9789944888998
Genişlik : 15,5
Yükseklik : 23
Sayfa Sayısı : 231


"Mehmet Seyitdanlıoğlu" Kitapları    Bu yazarın tüm kitapları için tıklayınız.